ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อุไรพรรณ นพศรี
ชื่อเรื่อง อายุการเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์ สจ. 4 ในภาชนะบรรจุสามแบบ
หัวเรื่อง เมล็ดพันธุ์ -- การทดสอบ;ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ. 4;การหายใจ;ภาชนะ;เมล็ดพันธุ์ -- การเก็บและรักษา;ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์
จำนวนหน้า 130 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [114]-123
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529