ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประภา รุ้งพราย
ชื่อเรื่อง ความน่ากินของพืชที่เกิดขึ้นในขั้นต่าง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่มีต่อหอยทากยักษ์ (Achatina fulica ferussac) = The Palatability of plants of different successional status to the African giant snail (Achatina fulica ferussac)
หัวเรื่อง พืช -- วิจัย;นิเวศวิทยาพืช;หอยทากยักษ์
จำนวนหน้า 51 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2524