ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประวิทย์ จิตธรรมมา
ชื่อเรื่อง การสำรวจพืชป่าที่ออกดอก ระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน บริเวณสำนักงานกลางบ้านลีซอลุ่มและห้วยนอนที่ห้วยทุ่งจ๊อ เชียงใหม่ = Survey of wild plants flowering from March to June at central office area, Ban Leesanlum and Huai-Non in Huai thung Cho, Chiang Mai
หัวเรื่อง ไม้ป่า;ดอกไม้ป่า;บ้านลีซอลุ่ม (เชียงใหม่);บ้านห้วยนอน (เชียงใหม่);ห้วยทุ่งจ๊อ
จำนวนหน้า 167 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2524