ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บุญส่ง ทรัพย์เวชการกิจ
ชื่อเรื่อง การสำรวจโปรโตซัวในทางเดินอาหารของกบ (Rana spp.) ในบางท้องที่ของจังหวัดเชียงใหม่ = Surveys of Gastro-intestinal Protozoa of frogs (rana spp.) in some areas of Chiang Mai
หัวเรื่อง สัตว์เซลล์เดียว -- วิจัย;กบ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า 113 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, สถิติ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2524