ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อุดม เมฆทรงกลด
ชื่อเรื่อง การตรวจสอบหาปริมาณต่ำสุดของเทสโตสเตอโรนในการชักนำให้เกิดลักษณะ เพศผู้ชั้นที่ 2 และผลต่ออัตราการเติบโตในลูกไก่ = Sereening of the minumal dose of testosterone in the induction of seccondary male characteristios and effects on growth rate in chicks
หัวเรื่อง ฮอร์โมน -- วิจัย;ไก่ -- วิจัย;ชีวเคมี -- วิจัย;เทสโตสเตอโรน
จำนวนหน้า 44 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2524