ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sriwatapron Sor-suwan
ชื่อเรื่อง Proteomic and transcriptomic analyses of salivary glands of Anophesles campestris-like mosquito, a potential vector of Plasmodium vivax = การวิเคราะห์โปรตีโอมและทรานสคริปโดมของต่อมน้ำลายยุง Anophesles campestris-like ที่มีศักยภาพเป็นพาหะนำเชื้อมาลาเรีย Plasmodium vivax
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- Parasitology;Salivary Glands;Anophesles;Plasmodium vivax
จำนวนหน้า u, 90 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University, Graduate School;Chiang Mai University, Parasitology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy in Parasitology). - - Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 2015