ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ราตรี วัฒนอาภรณ์ชัย
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณพาราเซตามอนและฟีนาเซตินในยาแก้ปวด
หัวเรื่อง พาราเซตามอล -- การวิเคราะห์;ฟีนาซิติน -- การวิเคราะห์;ยาแก้ปวด -- การทดลอง
จำนวนหน้า 170 หน้า : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า [168]-170
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2526