ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นรินทร์ เงินดี
ชื่อเรื่อง การใช้แร่ดีบุกและแร่วุลแฟรมไมต์เป็นสารให้สีในน้ำเคลือบผลิตภัณฑ์สโตนแวร์
หัวเรื่อง น้ำเคลือบ;สี;เครื่องปั้นดินเผา;สีในอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา;ดีบุก -- การวิเคราะห์;วุลแฟรมไมต์ -- การวิเคราะห์
จำนวนหน้า 100 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 94-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2533