ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โสภิศ ปิยะมงคล
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณปรอท แคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสี ในลิปสติคโดยวิธีอะตอมมิคแอบซอฟชันสเคปโตรโฟโตเมตรี
หัวเรื่อง ปรอท -- การวิเคราะห์;แคดเมียม -- การวิเคราะห์;ตะกั่ว -- การวิเคราะห์;สังกะสี -- การวิเคราะห์;ลิปสติก -- การวิเคราะห์;เคมีวิเคราะห์ -- เชิงปริมาณ;อะตอมมิคแอ็บซอพชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
จำนวนหน้า 114 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 84-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529