ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วัชรี ศิริศรีโร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ก๊าซจากการกลั่นสลายที่อุณหภูมิต่ำของถ่านหินลิกไนต์บ้านป่าคาและบ้านปู
หัวเรื่อง ก๊าซ -- การวิเคราะห์;การกลั่นสลาย;ลิกไนต์ -- ลำพูน -- การวิเคราะห์;ถ่านหิน -- ลำพูน -- การวิเคราะห์;บ้านป่าคา (ลำพูน);บ้านปู (ลำพูน)
จำนวนหน้า 85 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 76-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529