ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ถาวร รักกาญจนันท์
ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของ ไดพีริดีเนียม ไดฟีไนล์ทินเตตราคลอไรค์
หัวเรื่อง สารประกอบออร์แกนโนทิน;สารสังเคราะห์;สารประกอบ;ไดพีริดีเนียม ไดฟีไนล์ทินเตตราคลอไรค์;เคมีวิเคราะห์
จำนวนหน้า 74 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 65-67
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529