ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นคร ชาญชัย
ชื่อเรื่อง การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทรานสิชันแถวแรกบางตัวกับซัลฟาไดอะซิน
หัวเรื่อง โลหะทรานซิชัน;สารประกอบเชิงซ้อน;การวิเคราะห์สเปกตรัม;เคมีวิเคราะห์;ซัลฟาไดอะซิน;สเปกโตรโฟโตเมทรี
จำนวนหน้า 75 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 65-66
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529