ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศรัณยู ศรีสมพร
ชื่อเรื่อง การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของสารประกอบเชิงซ้อนไตรนิวเคลียร์คาร์บอกซิเลตของโครเมียม (III)
หัวเรื่อง โครเมียม -- การวิเคราะห์;สารประกอบเชิงซ้อน;การวิเคราะห์สเปกตรัม;ไตรนิวเคลียร์คาร์บอกซิเลต;เคมีวิเคราะห์;สเปกโตรโฟโตเมทรี
จำนวนหน้า 64 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 60-63
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529