ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล
ชื่อเรื่อง การสร้างคัลลอริมิเตอร์อย่างง่ายสำหรับการเรียนการสอน
หัวเรื่อง วิทยาศาสตร์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์;วิทยาศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์;วิทยาศาสตร์ -- วัสดุและอุปกรณ์;คัลเลอริมิเตอร์;คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า;แสง
จำนวนหน้า 49 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 46
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529