ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดวงพร วราเวทย์
ชื่อเรื่อง การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของสารประกอบเชิงซ้อน ไตรนิวเคลียร์คาร์บอกซีเลตของเหล็ก (III)
หัวเรื่อง เหล็ก -- การวิเคราะห์;สารประกอบเชิงซ้อน;ไตรนิวเคลียร์คาร์บอกซิเลต;โมเลกุล;ไอออน;การวิเคราะห์สเปกตรัม
จำนวนหน้า 50 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 45-46
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529