ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เรวัต บุญเอี้ยว
ชื่อเรื่อง การตรวจหาและการแยกสติกมาสเตอรอลในเมล็ดของลำใยและเงาะ
หัวเรื่อง สเตียรอยด์ -- การวิเคราะห์;สติกมาสเตอรอล -- การวิเคราะห์;เงาะ -- เมล็ด;ลำไย -- เมล็ด
จำนวนหน้า 26 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 25
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2530