ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พงศกร กลิ่นหอมโสภณ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณพาราเซตามอลในยาแก้ปวดโดยวิธีโฟลอินเจคชันอานาลิซีส
หัวเรื่อง พาราเซตามอล -- การวิเคราะห์;ยาแก้ปวด -- การวิเคราะห์;เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์;โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
จำนวนหน้า 228 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 224-227
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2530