ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมชาย สัมพันธ์วิวัฒน์
ชื่อเรื่อง การศึกษาดินปั้นและเคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟต่ำโดยใช้วัตถุดิบบางชนิดของท้องถิ่นภาคเหนือของประเทศไทย
หัวเรื่อง ดิน -- ไทย (ภาคเหนือ);เครื่องปั้นดินเผา;วัตถุดิบ -- ไทย (ภาคเหนือ);น้ำเคลือบ
จำนวนหน้า 175 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 168-169
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2531