ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วันนี ปรีดาศักดิ์
ชื่อเรื่อง การติดฉลากสัมพรรคภาพของเม็ดวุ้นแม่เหล็กและการทำเปอร์ออกซิเดสจากหัวแรดิช (Raphanus vulgaris Linn.) ให้บริสุทธิ์
หัวเรื่อง วุ้น -- การวิเคราะห์;เปอร์ออกซิเดส;แรดิช
จำนวนหน้า 120 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 117-119
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2532