ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จรรยา พงษ์พิทักษ์
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดสีของสารประกอบเชิงซ้อน ของ 2-(2-เบนโซไธอะโซลิลเลโซ)-5-ไดเมธิลอะมิโนฟีนอลกับนิกเกิล = Factors affecting the color formation of 2-(2-benzothiazolyzo)-5-dimethy lamino-phenol nickel complex
หัวเรื่อง สารประกอบเชิงซ้อน -- วิจัย;นิเกิล -- วิจัย;สี
จำนวนหน้า 116 หน้า : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2525