ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บุญกล้า พรหมบุรี
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสีในข้าวสารโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโตรโฟโตเมตรี
หัวเรื่อง แคดเมียม -- การวิเคราะห์;ตะกั่ว -- การวิเคราะห์;สังกะสี -- การวิเคราะห์;ข้าวสาร -- การวิเคราะห์;อะตอมมิคแอ็บซอพชันสเปกโทรโฟโตเมตรี;เคมีวิเคราะห์ -- เชิงปริมาณ
จำนวนหน้า 110 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529