ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธีระ เฮ้งตระกูล
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ตะกั่วในบุหรี่ พื้นบ้านบางชนิดในประเทศไทย โดยวิธีอะตอมมิคแอบซอฟชันสเปคโตรโฟโตเมตรี
หัวเรื่อง ตะกั่ว -- การวิเคราะห์;โลหะ -- การวิเคราะห์;บุหรี่ -- การวิเคราะห์;อะตอมมิคแอ็บซอพชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
จำนวนหน้า 216 หน้า : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2526