ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริลักษณ์ ตันประเสริฐวงศ์
ชื่อเรื่อง การแยกโปตัสเซียมคลอไรด์ออกจากสินแร่คาร์นัลไลต์โดยใช้ตัวทำละลายอโปรติก = Separation of Potassium chloride from Carnallite by Aprotic solvents
หัวเรื่อง โพแทสเซียมคลอไรด์ -- การทดลอง;แร่คาร์นัลไลต์ -- การทดลอง;สารตัวทำละลายอโปรติก -- การทดลอง
จำนวนหน้า 29 หน้า : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2526