ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วัลลภา นวนรักษา
ชื่อเรื่อง การศึกษาการกลั่นสลายที่อุณหภูมิสูงของถ่านหินลิกไนต์ อำเภอลี้
หัวเรื่อง การกลั่นสลายถ่านหิน;ถ่านหิน -- การทดลอง;ถ่านหิน;ลิกไนต์ -- ลี้ (ลำพูน)
จำนวนหน้า 83 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า [80]-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2527