ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุภิรมย์ ชมชื่น
ชื่อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านการวางแผนและการจัดหาวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ = Enhancement of planning and sourcing in supply chain operation efficiency in electronic assembly industry
หัวเรื่อง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- การผลิต;การบริหารงานโลจิสติกส์
จำนวนหน้า ฏ, 92 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 83-84
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555