ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธรณ์ธันย์ ติยะศรี
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดกิจกรรมกลุ่มย่อยในการปรับปรุงคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลสารภี = Application of Small Group activity concept to improve service quality at Saraphi Hospital
หัวเรื่อง โรงพยาบาลสารภี;ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่;บริการลูกค้า -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 180 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 117-118
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552