ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุกัญญา กระแสร์
ชื่อเรื่อง การพัฒนามาตรฐานในการทำงานด้านกระบวนการ นำเข้า-ส่งออก กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตตัวส่งสัญญาณบ่งชี้ตำแหน่ง = Improvement of working standard in import-export processes A case study of RFID assembly company
หัวเรื่อง การควบคุมกระบวนการผลิต;การควบคุมสินค้า
จำนวนหน้า ฎ, 106 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 103--105
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556