ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรรัมภา สงค์ประชา
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสายการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ดาต้าเอนไวลอปเมนท์อนาไลซิส = Efficiency analysis of electronic part production line using data envelopment analysis
หัวเรื่อง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -- การผลิต;อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนหน้า ฏ, 100 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [92]-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554