ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มานิต ไมตรีจิตต์
ชื่อเรื่อง การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทคออนไลน์เพื่อการให้บริการของร้านค้าเครื่องปรับอากาศ = Customer relationship management through the online system information for air condition shop
หัวเรื่อง ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ลูกค้า;ร้านค้าเครื่องปรับอากาศ;บริการลูกค้า
จำนวนหน้า ฐ, 132 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [114]-116
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554