ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อดิลักษณ์ ยอดยิ่ง
ชื่อเรื่อง การประเมินความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Fire hazard risk assessment in San Kamphaeng Municipality, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง เทศบาลตำบลสันกำแพง;อัคคีภัย -- เชียงใหม่;การประเมินความเสี่ยง
จำนวนหน้า ด, 263 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [239]-240
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554