ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริศักดิ์ อัครปรีดี
ชื่อเรื่อง ระบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินคดีอาญาทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system to improve the efficiency criminal prosecution of intellectual property of The Attorney Generals Office
หัวเรื่อง สำนักงานอัยการสูงสุด;การจัดการความรู้;ทรัพย์สินทางปัญญา;คดีอาญา
จำนวนหน้า ฌ, 109 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการความรู้
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการความรู้)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 55-56
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554