ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤษฎา กสานติกุล
ชื่อเรื่อง ระบบการจัดการความรู้เพื่องานด้านบริหารอาคารและที่ดินของสำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for administration of building and land of the office of the attorney general
หัวเรื่อง การจัดการความรู้;การบริหารองค์ความรู้;อาคาร;ที่ดิน;สำนักงานอัยการสูงสุด
จำนวนหน้า ฎ, [79] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการความรู้
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการความรู้)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [74]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554