ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยุคล เหล่าพูลสุข
ชื่อเรื่อง ระบบการจัดการความรู้สำหรับกระบวนงานให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย = Knowledge management system in law draft comment process
หัวเรื่อง การจัดการความรู้;การบริหารองค์ความรู้;ความรับผิดทางอาญา -- ไทย;กฎหมาย -- ไทย
จำนวนหน้า ฌ, [143] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการความรู้
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการความรู้)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [63]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554