ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กรม ศรีบาล
ชื่อเรื่อง ระบบการจัดการความรู้สำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for electronic library office of the Attorney General
หัวเรื่อง สำนักอัยการสูงสุด;ห้องสมุดดิจิตอล;การบริหารองค์ความรู้
จำนวนหน้า ฌ, 83 แผ่น ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการความรู้
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการความรู้)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [49]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554