ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ
ชื่อเรื่อง ระบบการจัดการความรู้ด้านการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิfของเจ้าหน้าที่ = Knowledge management system for administrative litigation on tortious liability of officer
หัวเรื่อง ความรับผิดฐานละเมิดโดยเด็ดขาด;ละเมิด;ความรับผิดของราชการ;การจัดการความรู้;การบริหารองค์ความรู้
จำนวนหน้า ญ, 200 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการความรู้
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการความรู้)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [148]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554