ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กนกพร สั้นศรี
ชื่อเรื่อง ระบบการจัดการความรู้เพื่องานช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนและประนอมข้อพิพาท = Knowledge Management System for Legal Aid Work and Compromise the Dispute
หัวเรื่อง การจัดการความรู้;กฎหมาย;การระงับข้อพิพาท;ความขัดแย้งทางสังคม
จำนวนหน้า จ, [167]แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการความรู้
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการความรู้)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [101]-103
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554