ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิริพริมา วิภาธวัชชัยพร
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และเหล็ก ในน้าพริกหนุ่มที่จาหน่ายในตลาดสด เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Quantitative analysis of sodium, potassium, calcium and iron in nam prik num sold in Chiang Mai municipal markets
หัวเรื่อง น้ำพริกหนุ่ม;อาหารไทย (ภาคเหนือ);โภชนาการ;ตลาด -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 86 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 79-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557