ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปิยลักษณ์ บุญธรรมช่วย
ชื่อเรื่อง การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุน ของสตรีวัยหมดประจำเดือน = Perception and prevention behaviors in Osteoporosis of Menopause
หัวเรื่อง โภชนาการ -- เชียงใหม่;โรคกระดูกพรุน;วัยหมดระดู -- เชียงใหม่;สตรี -- สุขภาพและอนามัย
จำนวนหน้า ก-ซ, 75 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [57]-62
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548