ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อลิสา บัดติยา
ชื่อเรื่อง การสำรวจเพื่อคัดกรองความเสี่ยงและผลกระทบจากแอลกอฮอล์และสารเสพติดในนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2551 = Survey of alcohol and drug use among Chiang Mai University Students in 2008 : Screening for High-risk behavior and negative consequences
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา -- พฤติกรรม;การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์;ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 70 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 59-61
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552