ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เจษฎา กันธาทอง
ชื่อเรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลการประเมินค่าทรัพย์สินในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Development of geographical information system real property estimation in Chiang Mai Municipality
หัวเรื่อง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- เชียงใหม่;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์;ภูมิศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จำนวนหน้า ฎ, [153] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 91-93
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549