ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อมรทิพย์ พึ่งเพียร
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษา โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ = System development of a diagnostic test of english communication skills for Lanna Commercial College Students
หัวเรื่อง ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา;ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน -- เชียงใหม่;การสื่อสาร
จำนวนหน้า ณ, 153 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 99-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555