ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เฉลิมชนม์ วราหลิน
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต: กรณีศึกษาวิทยาลัยฟาร์อีส-เทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ = Development information system for customer relationship management on internet: a case study of Far Eastern College, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง วิทยาลัยฟาร์อีส-เทอร์น -- การบริหาร;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบริหาร;ความสัมพันธ์ลูกค้า -- การจัดการ
จำนวนหน้า ก-ญ, 131 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 99
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549