ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิตรา สามสา
ชื่อเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลวัสดุดนตรีตะวันตก สำหรับห้องสมุดดิววอลด์ มหาวิทยาลัยพายัพ = Database development of Western music materials for the Dewald Memorial Library, Payap University
หัวเรื่อง ห้องสมุดดิวอลด์;ฐานข้อมูล;ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา;ระบบจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ห้องสมุด
จำนวนหน้า ฐ, [137] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552