ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรรถสิทธิ์ กุลจันทร์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบงานพัสดุบริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จำกัด = Development of supplies system at Thai Sakae Lace Co., Ltd.
หัวเรื่อง บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จำกัด;พัสดุ -- ฐานข้อมูล;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ;การจัดการฐานข้อมูล;การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนหน้า ณ, 192 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552