ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เอกสิทธิ์ ศรีชัยวิทย์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ วัตถุดิบเหลือใช้ในบริษัทแอล ที อี ซี จำกัด = Development of an electronic documents system for remaining raw materials in LTEC Company
หัวเรื่อง บริษัทแอล ที อี ซี จำกัด;ระบบการจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์;การจัดเก็บเอกสาร;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
จำนวนหน้า ต, 161 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 81-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552