ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุริศักดิ์ กอบุญช่วย
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบำรุงรักษาระบบชุมสาย เอสพีซี ของศูนย์บริการลูกค้า เชียงใหม่4 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) = Development of an information technology system for SPC switchboard maintenance system of the customer service center Chiang Mai 4 at the TOT Public Company Limited
หัวเรื่อง บริษัททีโอที;ชุมสายโทรศัพท์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม;ชุมสายโทรศัพท์ -- เทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนหน้า ก-ฎ, 107 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549