ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศุภกิจ ตรีวิทยากรานต์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตสำหรับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแนวการทำงานของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ = Development of internet information system for the career advisory service center of North-Chiang Mai University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา;การจัดการฐานข้อมูล;นักศึกษาฝึกงาน
จำนวนหน้า ก-ฐ, 144 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 75-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549