ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิสูตร ลิ่วเกียรติ
ชื่อเรื่อง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและติดตามการใช้งบประมาณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Decision support system and budget monitoring, Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะอุตสาหกรรมเกษตร;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะอุตสาหกรรมเกษตร -- การเงิน;งบประมาณ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
จำนวนหน้า ฐ, 108 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 73-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557