ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิตยา นาแก้ว
ชื่อเรื่อง การพัฒนาคลังข้อสอบวิชาภาษาซี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย = A Development of examination bank of C language subject for Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Rai
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย;คลังข้อสอบ -- ฐานข้อมูล;การจัดการฐานข้อมูล;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
จำนวนหน้า ฎ, 97 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 72-73
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555