ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรทัย เชียงพันธ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดสรรอัตรากำลังคนและการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2 = Development of manpower apportionment and transfer system for teachers and educational personnel, Lampang Education Area Office, Area 2
หัวเรื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2;การวางแผนกำลังคน -- ไทย (ภาคเหนือ);การบริหารงานบุคคล -- ฐานข้อมูล;ข้าราชการ -- อัตรากำลัง;ข้าราชการ -- ฐานข้อมูล;ข้าราชการ -- การย้าย;บุคลากรทางการศึกษา;ครู -- ภาคเหนือ
จำนวนหน้า ฏ, 132 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 69-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552